Orzel
2015-04-16
UWAGA STUDENCI FILOLOGII ANGIELSKIEJ, STUDIA STACJONARNE!!!

Zostaną odpracowane zajęcia z dr Brygidą Gasztold z dni 26 marca i 9 kwietnia 2015 r. według następujacego harmonogramu:

 • I rok - Historia i kultura USA - 21.04.2015 r., w godz. 8.00-9.30, s. 13B,
 • I rok - Historia i kultura USA - 28.04.2015 r., w godz. 8.00-9.30, s. 213A,
 • II rok - Historia literatury amerykańskiej - 20.04.2015 r., w godz. 9.45-11.15, s. 13B.

2015-04-13
UWAGA STUDENCI FILOLOGII ANGIELSKIEJ

W dniu 14 kwietnia 2015 r., w godzinach: 11.30-14.45 zajęcia z mgr Moniką Ziętek nie odbędą się. Zostaną odpracowane 16 kwietnia 2015 r. według harmonogramu:

 • grupa IIA, PNJ IV - gramatyka w godz. 9.45-11.15, s. 208B,
 • grupa IIB, PNJ IV - gramatyka w godz. 11.30-13.00, s. 208B.

2015-04-09
UWAGA STUDENCI FILOLOGII GERMAŃSKIEJ!!!

W zakładce "PLANY ZAJĘĆ" znajdują się obowiązujące plany zajęć!!!


2015-04-09
UWAGA STUDENCI FILOLOGII ANGIELSKIEJ

W dniu 10 kwietnia 2015 r. zajęcia z dr Łukaszem Neubauerem nie odbędą się. Zostaną odpracowane w następujących terminach:

 • 13.04.2015, w godz. 9.45-11.15, s.13B - Historia i kultura Wielkiej Brytanii II, II rok,
 • 17.04.2015, w godz. 11.30-13.00, s. 117B - Seminarium dyplomowe, III rok,
 • 12.04.2015 r., w godz. 8.00-9.40, s. 207B - Lektorat prasy ekonomicznej, III rok, studia niestacjonarne.

2015-04-09
UWAGA STUDENCI FILOLOGII ANGIELSKIEJ

W dniach 9-10 kwietnia zajęcia z dr Brygidą Gasztold nie odbędą się. Ze studentami niestacjonarnymi zostaną odpracowane w dniu 26 kwietnia 2015 r. według następującego harmonogramu:

 • III rok w godz. 8.00-9.40, w sali 13B
 • I rok w godz. 10.00-11.40, w sali 13B.

2015-04-08
UWAGA STUDENCI FILOLOGII ANGIELSKIEJ

W dniach 13 i 16 kwietnia 2015 r. zajęcia z mgr Izabelą Dixon nie odbędą się. Zostaną odpracowane według następującego harmonogramu:

 • grupa IIIA, PNJ VI - czytanie - 22.04.2015 r., w godz. 11.30-13.00, sala 208B,
 • grupa IIIB, PNJ VI - czytanie - 22.04.2015 r., w godz. 13.15-14.45, sala 208B,
 • grupa IIIC, PNJ VI - czytanie - 24.04.2015 r., w godz. 11.30-13.00, sala 208B,
 • grupa IIID, PNJ VI - czytanie - 20.04.2015 r., w godz. 16.45-18.15, sala 208B,
 • grupa IIA, PNJ IV - pisanie - 22.04.2015 r., w godz. 15.00-16.30, sala 208B,
 • grupa IIB, PNJ IV - pisanie - 22.04.2015 r., w godz. 16.45-18.15, sala 208B,
 • grupa IIC, PNJ IV - pisanie - 23.04.2015 r., w godz. 16.45-18.15, sala 208B,
 • grupa IID, PNJ IV - pisanie - 23.04.2015 r., w godz. 18.30-20.00, sala 208B.

2015-04-02
UWAGA STUDENCI FILOLOGII GERMAŃSKIEJ!!!

Od 2 kwietnia 2015 r. obowiazuje nowy plan zajęć. Załączniki w zakladce PLANY ZAJĘĆ!!!


2015-04-02
UWAGA STUDENCI I NAUCZYCIELE!!!

Zgodnie z Zarządzeniem 19/2015 Rektora PK z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 (zmiana do Zarządzenia nr 19/2014 z dnia 15 maja 2014) 7 kwietnia 2015 r. ustanawia się dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia zaplanowane 7 kwietnia 2015 r. w godzinach 7.00-12.00 zostaną odpracowane 21 maja 2015 r. od godziny 10.00.

Zajęcia zpalanowane 7 kwietnia 2015 r. w godzinach 12.00-21.00 zostaną odpracowane 22 maja 2015 r. od godziny 10.00.


UWAGA STUDENCI FILOLOGII ANGIELSKIEJ

W dniu  10 kwietnia 2015 r. zajęcia z dr Joanną Kic-Drgas nie odbędą się. Zostaną odpracowane 26 marca 2015 r. według następującego harmonogramu:

 • grupa IB, Wstęp do ekonomii, w godzinach: 15.15-16.45, w sali 108B,
 • grupa IA, Wstęp do ekonomii, w godzinach: 16.45-18.15, w sali 108B,
 • trzeci rok, Seminarium dyplomowe, w godzinach: 18.30-20.00, w sali 108B.

2015-03-16
UWAGA STUDENCI FILOLOGII ANGIELSKIEJ

W dniu 20 maja 2015 r. zajęcia z dr Jolantą Sypiańską nie odbędą się. Zostaną odpracowane 8.04.2015 r. wg następującego harmonogramu:

 • Tłumaczenia praktyczne - grupa 2D, w godz. 8.00-11.15, s. 117B;
 • Tłumaczenia praktyczne - grupa 2B, w godz. 11.30-14.45, s. 117B;
 • Gramatyka opisowa - cały drugi rok, w godz. 15.00-16.30, s. 117B;
 • Seminarium dyplomowe - trzeci rok, w godz. 18.30-20.00, s. 117B.

 


2015-03-11
UWAGA STUDENCI FILOLOGII GERMAŃSKIEJ!!!

Zmieniły się terminy przyjazdów profesora Klausa Hammera. Są następujące: 26.03, 9.04, 23.04, 7.05, 28.05, 11.06.2015 r.


2015-01-19
UWAGA STUDENCI I PRACOWNICY!

Zebranie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2015/2016

Planowane wyjazdy w roku 2015/2016: 

a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zapraszamy na spotkanie 23.01.2015 godz. 10.00; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A. 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem studenci, którzy chcieliby wziąć udział w rekrutacji składają formularze zgłoszeniowe/certyfikaty językowe do dnia 05.03.2015 do Koordynatorów Wydziałowych. Wzory formularzy (studia i praktyki ) na stronie: http://www.tu.koszalin.pl/art/523
 


2014-12-31
HARMONOGRAM SESJI ZIMOWEJ ROK 2014/2015

W zakładce plany zajęć został umieszczony harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2014/1015.


2014-11-28
UWAGA STUDENCI I-GO ROKU FILOLOGII ANGIELSKIEJ.

Od dnia 1 grudnia 2014 r. będą trwały zapisy na profile:

 • biznesowy,
 • z językiem szwedzkim,
 • z językiem hiszpańskim,
 •  z językiem niemieckim.

Żeby profil został uruchomiony na listę musi się zapisać minimum 25 osób!!!

ZAPISÓW NALEŻY DOKONYWAĆ OSOBIŚCIE W POKOJU 408B. 


2014-09-19

Wszystkich chętnych  Studentów zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem.

ERASMUS+ 221 KB

2014-01-09
Kierunki kształcenia

Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej oferuje kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na dwóch kierunkach na następujących specjalnościach:

 1. Filologia angielska
  • angielski (profil biznesowy)
  • angielski z językiem szwedzkim (tylko studia stacjonarne)
  • angielski z językiem hiszpańskim (tylko studia stacjonarne)
  • angielski z językiem niemieckim
 2. Filologia germańska
  • niemiecki (profil biznesowy)
  • niemiecki z językiem szwedzkim (tylko studia stacjonarne)
  • niemiecki z językiem hiszpańskim (tylko studia stacjonarne)
  • niemiecki z językiem angielskim
  • opieka nad osobą starszą
 3. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
  • public relations i rzecznictwo prasowe
  • reklama medialna
  • komunikacja internetowa